Home
Terug
Reageer!
gebroeders Van Limburg gebroeders Van Limburg
gebroeders Van Limburg
Nederlands
Deutsch
English
Français

Disclaimer
Design: LaVerbe

Nijmegen rond 1400

Nijmegen maakt een roerige periode door in de veertiende eeuw. Het inwonertal stijgt, ondanks de pestepidemie van 1350. Nijmeegse schippers voeren handel met Engeland en het Oostzeegebied en Nijmegen vindt aansluiting bij de Hanze. Ook cultureel gaat het steeds beter in Nijmegen. Geld, nieuwe ideeën, nieuwe contacten en bouw van kerken en kloosters zorgen voor werk voor kunstzinnige ambachtslieden als edelsmeden, houtsnijders, beeldhouwers en schilders.

Nijmegen is de grootste en belangrijkste plaats in het hertogdom Gelre en beheerst het rivierenland tussen Tiel en Wesel. De hertogen van Gelre maken de kastelen van de rond Nijmegen wonende lagere adel met de grond gelijk. Ze hebben goede banden met Engeland en steunen het in de Honderdjarige oorlog tegen Frankrijk.

De Nijmegenaren zijn opvallend ondernemend en reislustig. Willem van Gülick, Hertog van Gelre en hoofdbewoner van het Valkhof, onderhoudt veel internationale contacten, met onder meer Rome Engeland, Polen en Litouwen, en reist zelfs naar Afrika. Het is voor Nijmeegse welgestelde jongemannen niet ongewoon om in universiteitssteden als Keulen, Leuven of Heidelberg, of zelfs verder weg, in Parijs, Bologna of Rome, te gaan studeren.

gebroeders Van Limburg