Home
Terug
Reageer!
gebroeders Van Limburg gebroeders Van Limburg
gebroeders Van Limburg
Nederlands
Deutsch
English
Français

Disclaimer
Design: LaVerbe

Les Belles Heures

De Hertog van Berry geeft de gebroeders Van Limburg opdracht om een rijk en ongebruikelijk getijdenboek te maken. Normaal gesproken kent een getijdenboek, bedoeld voor de privé-devotie van leken om op vaste tijdstippen uit te bidden, een vaste opbouw met vaststaand stramien van decoratie. Jean de Berry wil dit stramien ontstijgen, en ontwerpt samen met de gebroeders en zijn adviseurs nieuwe en soms uitdagende onderwerpen rond een keur van gebruikelijke en minder gebruikelijke teksten. Uiteindelijk schilderen de gebroeders maar liefst 172 miniaturen voor dit handschrift. Voor een tamelijk luxe getijdenboek was een twintigtal miniaturen al rijkelijk. Ergens in het voorjaar van 1409 kan de hertog zijn nieuwe schat voor het eerst voltooid in de handen houden.

Les Belles Heures toont hoezeer de gebroeders zich hebben ontwikkeld ten opzichte van hun eerste werk, de Bible Moralisée voor Philips de Stoute. Hun tekening is zekerder, hun composities meer in balans, hoewel hun stijl herkenbaar is gebleven. Met deze ontwikkeling in het achterhoofd denkt de hertog zijn kunstenaars tot nog grotere hoogten te kunnen drijven, en besluit tot het verlenen van de opdracht voor een zeer rijk verlucht getijdenboek, zoals dat nog nooit is gemaakt: Les Très Riches Heures.