Home
Terug
Reageer!
gebroeders Van Limburg gebroeders Van Limburg
gebroeders Van Limburg
Nederlands
Deutsch
English
Français

Disclaimer
Design: LaVerbe

Lessuggestie 2

Lessuggestie - De verjaardagskalender van de klas
Tijdsbeslag: maximaal twee lesuren
Resultaat: één kalender voor de gehele klas
Hulpmiddelen: zie stramienen
Achtergrond: kleurenprints van deze website, algemene achtergrondinformatie over kalenders

Inhoud
In veel klassen zien we een tijdbalk met daarop gemarkeerd de verjaardagen van de leerlingen en leerkracht bij de betreffende dagen van het jaar. Een pasfoto of een klein naambordje geeft de betreffende personen aan. Vanuit de historie van de kalender en het getijdenboek Les Très Riches Heures gaan de leerlingen een verjaardagskalender voor de klas maken.

Organisatie
Toon een maand van Les Très Riches Heures en vertel de klas in ongeveer tien minuten globaal over de achtergrond (de hertog van Berry liet voor zijn eigen gebruik een getijdenboek maken), de tijd (begin vijftiende eeuw) en de makers (de gebroeders Van Limburg uit Nijmegen die aan het hof van de hertog als schilders werkten).

Kies een passend blad, bijvoorbeeld in aansluiting op de actualiteit of het huidige seizoen, en toon dat aan de klas. Ga in de onderwijsleergesprek nader in op de inhoud en details van het getoonde blad. Spreek ook kort over de 'boog' aan de top van het blad. Wat is functie daarvan? (Aanduiding van de seizoenen, stand van de zon, maand en sterren en de sterrenbeelden.)

Toon vervolgens het stramien en instrueer de leerlingen over hoe ze hun eigen maand kunnen verbeelden. (Denk aan welke gebeurtenissen er in die maand op het programma staan: vakantie, Sinterklaas, maar ook kamperen, naar opa en oma et cetera.) Benadruk dat het om een eigen invulling van de maand gaat, niet om het namaken van het getoonde blad uit de Très Riches Heures. Een extra mogelijkheid is om de leerlingen een (potlood)kladversie van de tekening te laten maken naar aanleiding van steekwoorden die ze vooraf bovenaan deze versie schrijven.

Vertel dat er per maand twee (stramien A) of drie (stramien B) illustraties nodig zijn, of een combinatie daarvan afhankelijk van de groepsgrootte. De leerlingen kiezen een maand: laat ze daarvoor één voor één een stramien op komen halen en hun keuze bekendmaken. Houd de keuzes bij op een intekenlijst.

Met combinaties van stramien A en B kunnen alle groepsgroottes van 24 tot en met 36 als volgt bediend worden:

Grootte groep Stramien
  A B
24 12 0
25 11 1
26 10 2
27 9 3
28 8 4
29 7 5
30 6 6
Grootte groep Stramien
  A B
31 5 7
32 4 8
33 3 9
34 2 10
35 1 11
36 0 12

Vergroot de stramienen zo mogelijk naar A3-formaat. Gebruik het liggende stramienformaat wanneer u stramien A en B moet combineren. Voor groepen tot 24 leerlingen kunt u het staande stramien A gebruiken.

Techniek
Kleur is het uitgangspunt; potlood, inkt of (water)verf, zo nodig eerst schetsen met potlood.

Verdieping
- Een mogelijke verdieping ligt in de verdeling van de tekening in drie lagen: de voorgrond, het midden en de achtergrond. Geef aan hoe de gebroeders Van Limburg dit deden.
- Laat leerlingen aan elkaar uitleggen waarom en hoe ze tot hun keuzes zijn gekomen.