Home
Terug
Reageer!
gebroeders Van Limburg gebroeders Van Limburg
gebroeders Van Limburg
Nederlands
Deutsch
English
Français

Disclaimer
Design: LaVerbe

CKV 1

Kenmerken
- Accent op de ervaring van kunst en cultuur - bezoek tentoonstellingen, concerten, films, lezen van boeken et cetera.
- Verplicht voor alle leerlingen.
- Aan de hand van voorbeelden een introductie in de wereld van kunst en cultuur

Lessuggesties

Aanleiding
Het museumbezoek en/of bestudering van de website van de gebroeders Van Limburg (al telt dit laatste niet mee voor CKV1 als culturele activiteit). Dit is in handen van de docent beeldende vakken. Hij of zij bepaalt ook het tijdsbeslag van de verwerking en de verslaglegging.

Mogelijkheden voor verwerking
Enkele mogelijkheden om deze aanleiding binnen CKV1 te verwerken:
- Toon de maandbladen van Les Très Riches Heures en laat de leerlingen een maand kiezen om te vertalen naar 'vandaag'. Laat de leerlingen, vertellen, opschrijven, uitbeelden, verbeelden wat de eigentijdse invulling van de gegevens op de maandbladen kan zijn. Wijs op de site als bron voor achtergrondinformatie.
- Laat de leerlingen uitzoeken wat een getijdenboek is (was) - op internet, in de tentoonstelling et cetera. Na 20 november 2005 is er een virtuele tentoonstelling op deze website beschikbaar. Hoe functioneerde een getijdenboek in de tijd van de gebroeders Van Limburg (als pronkstuk en bewijs van macht en rijkdom).
- Laat de leerlingen hun eigen, persoonlijke getijdenboek maken waarin ze verbeelden wat de seizoenen voor hen betekenen.
- Laat de leerlingen voor de verslaglegging van de ervaringen binnen dit vak de seizoenen of de maanden verbeelden: in tekst en illustraties, een choreografie, een lied, een verhaal, een toneelscène, een ontwerp van een kledinglijn et cetera.
- Laat de leerlingen een verslag maken van het bezoek aan de tentoonstelling of de site in de vorm van: drie kunstwerken uitzoeken, analyseren, compositieschetsen ervan maken et cetera.

Tips
- Gebruik onze tentoonstellingswijzer voor de verschillende onderdelen van de tentoonstelling, verdeel deze over de groepjes en laat de leerlingen elkaar rondleiden over de tentoonstelling, of - na 20 november 2005 - door de virtuele tentoonstelling.
- Geef de groepjes een fotocameraatje mee, of een schetsboekje, voor een persoonlijk verslag van de (virtuele) tentoonstelling. Laat de groepjes verslag aan elkaar uitbrengen. Richt de verslaglegging zo nodig per groepje door thema's te benoemen: de boeren, de middenklasse, de edelen, de architectuur, de mode, de gereedschappen, de dierenriem, et cetera.
- Laat de leerlingen een verslag van hun ervaringen maken in de vorm van een getijdenlied, een choreografie van de seizoenen, een kledinglijn voor burgers en voor de rijken. Dit verslag kan betrekking op een bezoek aan de (virtuele) tentoonstelling, maar dat hoeft natuurlijk niet. Ook andere CKV1-activiteiten kunnen in deze vorm verslagen worden.
- Geef ruimte voor persoonlijke accenten, om het dagboekachtige karakter van het persoonlijke getijdenboek (het egodocument) te benadrukken.
- In de musea-lijst vindt u werk van de gebroeders Van Limburg en hun verwanten.

Interessante link
Getijdenboek, lesmateriaal voor het vak geschiedenis, bestemd voor brugklas leerlingen
http://www.digischool.nl/gs/community/histoforum/getijdenboek.