Home
Terug
Reageer!
gebroeders Van Limburg gebroeders Van Limburg
gebroeders Van Limburg
Nederlands
Deutsch
English
Français

Disclaimer
Design: LaVerbe

CKV 2

Kenmerken
- Algemene cultuurgeschiedenis in de breedste zin
- Beeldende kunst, vormgeving, muziek, drama, dans
- Kennismaking met de belangrijkste periodes van de kunstgeschiedenis
- Verbanden tussen periodes en culturen
- Voor gebroeders Van Limburg relevant onderwerp: cultuur van de kerk van de 11de t/m de 14e eeuw; invalshoek: kunstenaar en opdrachtgever, politieke en economische macht

Lessuggesties - De cultuur ten tijde van de gebroeders Van Limburg

Aanleiding
De docent visualiseert de secularisering van de kunst en de veranderende rol van de kunstenaar. Dat kan met behulp van een tijdbalk waarin de ontwikkelingen van beeldende kunst, drama, dans, muziek et cetera staan afgebeeld met belangrijke gebeurtenissen en actoren (zie uw eigen CKV-methode). Een ontwikkeling die uitmondt in de hofcultuur (ook een CKV-onderwerp) waarin vele vormen van (beeldende) kunst samenkomen. Maar dat kan ook met een eigen invalshoek, vanuit de eigen discipline, waarbij verbanden met de andere disciplines worden gelegd.

De docent bepaalt ook het tijdsbeslag van de verwerking en de verslaglegging.

Mogelijkheden voor verwerking
Laat de leerlingen de kenmerken van de kunst en cultuur toen vergelijken met de kunst en de cultuur nu, of laat de leerlingen een beschrijving geven van het toen.
- Door wie worden de rollen van toen en nu vervuld? Denk bij de rollen aan: wie de opdracht geeft, wie de onderwerpen bepaalt, wie de uitvoerder is, wie het idee bedenkt et cetera. (vorst-overheid/bedrijfsleven, kerk-overheid/bedrijfleven, vorsten/kerken-galeries, ambachtslieden-kunstenaars nu)
- Op welke manier zien we de kunst- en cultuuruitingen van toen vandaag terug? (Zoek naar moderne kunstenaars die te vergelijken zijn met die van toen - leg uit waarom. Denk aan kunstenaars die onder mecenaat van particulieren en bedrijfsleven werken maar ook aan DJ's en VJ's die feesten voorzien van hun kunst en muziek.)
- De gebroeders Van Limburg kwamen regelmatig terug naar Nijmegen. Wat denk je dat ze vertelden over hun werk in Frankrijk?

Tips
- Laat de leerlingen vanuit de uiteenlopende vraagstellingen de website van de gebroeders Van Limburg (en aanvullende informatiebronnen) onderzoeken. Geef de leerlingen de opdracht om van daaruit een gedetailleerde route door de sitemap van de website aan te prijzen aan hun medeleerlingen.
- Laat de leerlingen aan de hand van de afbeeldingen van de gebroeders Van Limburg illustreren hoe de hofcultuur van die tijd in elkaar stak.
- Laat de leerlingen zoeken naar moderne getijdenboeken.
- Laat de leerlingen zoeken naar de samenhang tussen de uiteenlopende disciplines: wat maakt dat zowel de mode, de muziek, de vormgeving, de dans, het toneel van de tijd van de gebroeders Van Limburg nu zo bij elkaar hoorden?

Bronnen
- De website van de gebroeders Van Limburg.
- Reproducties van de getijdenboeken van de gebroeders Van Limburg op deze site en in
- Maak ook gebruik van het boek ';De bespiegeling', methode voor CKV2 en het bijbehorende werkboek. De hoofdstukken Kunst en religie en Kunst en macht in het werkboek bevatten uitstekende aanknopingspunten voor discussie en verwerking. Net zoals de hoofdstukken 'Steden en kathedralen' en 'Herfsttij of nieuwe lente' in het leerboek.

Interessante link
Getijdenboek, lesmateriaal voor het vak geschiedenis, bestemd voor brugklas leerlingen
http://www.digischool.nl/gs/community/histoforum/getijdenboek.