Home
Terug
Reageer!
gebroeders Van Limburg gebroeders Van Limburg
gebroeders Van Limburg
Nederlands
Deutsch
English
Français

Disclaimer
Design: LaVerbe

CKV 3

Kenmerken
- Twee vakonderdelen: praktijk en vaktheorie
- Leerlingen kiezen één discipline en leren er vormgevend en reflecterend over
- Verbinding met de algemene theorie van CKV2 (dit is optioneel)
- Leren analyseren en daardoor hoe in de betreffende kunstvorm te werken

Suggesties voor de praktische opdracht

Aanleiding
Bij CKV3 werken de leerlingen aan hun werkstuk. Een onderdeel daarvan kan de vorm hebben van een bijdrage aan een modern getijdenboek. Breng hiervoor de getijdenboeken van de gebroeders Van Limburg onder de aandacht van de leerlingen.

Het tijdsbeslag is variabel. Stem de omvang van de opdracht af op de studielasturen die staan voor de complete praktische opdracht.

Mogelijkheden voor de verwerking
- Het getijden-egodocument: wees je eigen hertog van Berry! Maak een persoonlijke bijdrage aan je getijdenboek. Met verwijzingen naar jouw eigen dagelijkse leven. Een kroniek van je eigen leven. Waar woon je, waar ben je geboren, wat doe je nu, wie zijn je vrienden?
- Start een beeldend onderzoek waarin je probeert de sfeer van belangrijke onderdelen van je leven te verbeelden in een aantal pagina's van je eigen getijdenboek. Kies en onderzoek de beeldende middelen die steeds die sfeer proberen te benadrukken.

Tips
- Bij CKV1 dient de praktische activiteit om te reflecteren op de kunstervaring ( het zien, begrijpen van de getijdenboeken). Bij CKV3 gaat het om de eigen kunstbeleving. CKV3 is een examenvak, er worden cijfers aan toegekend. De specifieke uitwerkingen van CKV3-opdrachten ligt voor een groot deel bij de docenten.
- Onderdeel van de presentatie kan zijn de link tussen praktijk en theorie. Leerlingen vertellen daarvoor hoe zij specifieke theoretische informatie uit CKV2 en eigen onderzoek hebben toegepast in het werkstuk of de presentatie.
- Suggereer de leerlingen een overzicht te maken van kunstenaars en hun werk die zich ook met de betreffende thematiek hebben beziggehouden.

Bronnen
- www.mistermotley.nl
- De website van de gebroeders Van Limburg.

Interessante link
Getijdenboek, lesmateriaal voor het vak geschiedenis, bestemd voor brugklas leerlingen
http://www.digischool.nl/gs/community/histoforum/getijdenboek.