Home
Terug
Reageer!
gebroeders Van Limburg gebroeders Van Limburg
gebroeders Van Limburg
Nederlands
Deutsch
English
Français

Disclaimer
Design: LaVerbe

Kalenders

De maankalender van de Babyloniërs
De sterrenkundige priesters in Babylonië, stelden zich een enorm grote denkbeeldige cirkel voor in de hemel. Deze cirkel stelt de baan voor die de zon binnen een jaar zou afleggen. Die verdeelden de geleerden in twaalf delen. De cirkel met de twaalf vakken werd dierenriem (of zodiak) genoemd. De tijd die de zon nodig zou hebben om van het ene naar het andere sterrenbeeld te gaan zou even lang duren als de tijd die de maan nodig heeft om al die vormen (fases) te doorlopen. Deze tijd werd maand genoemd. Het jaar kreeg uiteindelijk 360 dagen. Deze 360 dagen bestonden uit 12 gelijke maanden die alle 30 dagen hadden.

De Juliaanse kalender
Uiteindelijk heeft de Romeinse keizer Julius Caesar een kalender ontworpen waarbij sprake was van een schrikkeljaar. Dit houdt in dat de gemiste kwart dag wordt ingehaald door eens in de vier jaar een dag in te voegen. Helaas bleven er dan nog steeds 11 minuten en 14 seconden over. Op een jaar is dit niet veel, maar op 128 jaar is het een volle dag. De oplossing werd gevonden in de vorm van de Gregoriaanse kalender.

De Gregoriaans kalender
De Gregoriaans kalender kreeg zijn naam van paus Gregorius X111. In 1582 bepaalde deze paus dat er tien dagen moesten verdwijnen om het overschot van de Juliaanse kalender te verwijderen. De huidige Gregoriaans kalender meet de tijd extreem nauwkeurig; er wordt maar een dag per 44.000 jaar verloren.

Adventszondagen vier zondagen voor Kerstmis
Allerheiligen 1 november
Allerkinderendag 28 december
Allerzielen 2 november
Aswoensdag woensdag na de zevende zondag voor Pasen
Bamis (St. Bavo) 1 oktober
Beloken Pasen eerste zondag na Pasen
Besnijdenis onzes Heren 1 januari
Coppermaandag maandag na driekoningen
Driekoningen (Dertiendag) 6 januari
Franciscus 4 oktober
Gertrudis 17 maart
Goede vrijdag vrijdag voor Pasen
Heilige avond 24 december
Heilige Drievuldigheid eerste zondag na Pinksteren
Hemelvaartsdag donderdag na de vijfde zondag na Pasen
Johannes de Doper (St. Jans midzomer) 24 juni
Johannes de Evangelist (St. Jan Evangelist) 27 december
Kerstdag (Kerstmis) 25 december
Laurentius (Laurens) 10 augustus
Levinus (Lieven) 12 november
Margareta (Margriet) 20 juli
Maria Boodschap (Ontvangenis) 25 maart
Maria Geboorte 8 september
Maria Hemelvaart (Maria ten Hemelopneming) 15 augustus
Maria Lichtmis 2 februari
Maria Onbevlekt Ontvangen 8 december
Martinus (Maarten) 11 november
Nicolaas 6 december
Palmpasen zondag voor Pasen
Pasen eerste zondag na volle maan op of na 21 maart
Petrus en Paulus 29 juli
Pinksteren (Cinxen) zevende zondag na Pasen
Sacramentsdag tweede zondag na Pinksteren
Silvester 31 december
Stille zaterdag zaterdag voor Pasen
Valentijnsdag 14 februari
Vastenavond dinsdag na de zevende zondag voor Pasen (de dag voor Aswoensdag)
Willibrordus 7 november
Witte donderdag donderdag voor Pasen