1-16

1-16

1-16
Documenten met betrekking tot
de gebroeders Van Limburg en de familie Maelwael
uit het Regionaal Archief Nijmegen en het Gelders Archief Arnhem

De families Van Limburg (de Lymborch) en Maelwael komen veelvuldig voor in schriftelijke bronnen uit de periode 1380-1430. Met name in de schepenprotocollen te Nijmegen en in hertogelijke documenten te Arnhem worden zij dikwijls genoemd. Mede dankzij deze vermeldingen behoren de gebroeders Van Limburg en hun oom Johan Maelwael tot de best gedocumenteerde kunstenaars uit de late Middeleeuwen.

1. Betaling aan Willem en Johan Maelwael voor trompetwimpels in opdracht van hertog Willem I van Gelre
Nijmegen, 1387
Coll. Arnhem, Gelders Archief

2. Betaling aan 'Arnt den beel[d]snijder' voor werken in de Valkhofburcht te Nijmegen in opdracht van hertog Willem I van Gelre
Nijmegen, 6 januari 1389
Coll. Arnhem, Gelders Archief

3. Betaling aan Willem Maelwael voor heraldisch schilderwerk voor hertog Willem I van Gelre ten behoeve van expedities naar Pruisen
Nijmegen, 1388/89
Coll. Arnhem, Gelders Archief

4. Betaling aan Herman Maelwael voor heraldisch schilderwerk voor hertog Willem I van Gelre, onder meer ten behoeve van een toernooi in Kreuznach
Nijmegen, 1390
Coll. Arnhem, Gelders Archief

5. Herman en Johan van Limburg verkopen al hun roerend en onroerend goed in het schependom Nijmegen aan hun moeder Metta Maelwael
Nijmegen, 29 juni 1410
Coll. Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen

6. Johan Maelwael, Heylwig van Redinchaven en Mechteld (Metta) Maelwael met betrekking tot het hoekpand Burchtstraat-Nieuwstraat
Nijmegen, 1, 7 en 8 september 1413
Coll. Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen

7. Betaling van Johan van Limburg aan goudsmid Adam van Stockum
Nijmegen, 5 december 1413
Coll. Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen

8. Goudsmid Adam van Stockum neemt bezit van Johan van Limburg in onderpand, inclusief het huis van Metta Maelwael in de Burchtstraat
Nijmegen, 9 juli 1414
Coll. Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen

9. Paul en Herman van Limburg verkopen met hun broers en zus de helft van het perceel, huis en erf van hun oudoom Johannis Maelwael bij het Sint-Stevenskerkhof aan de priester Seger van Weelderen. Paul en Johan van Limburg beloven een schuld te voldoen aan Marsilius de Oesterholt
Nijmegen, 6 maart 1415
Coll. Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen

10. Johan en Paul van Limburg beloven een schuld te voldoen aan Arnold van Druten. Johan van Limburg doet zijn goederen in Nijmegen over aan zijn broer Paul
Nijmegen, 15 maart 1415
Coll. Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen

11. Paul en Johan van Limburg beloven een schuld te voldoen aan Peter Lauwert
Nijmegen, 16 maart 1415
Coll. Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen

12. Johan van Limburg is overleden; hij laat onder meer een perceel aan de Burchtstraat na
Nijmegen, 9 maart 1416
Coll. Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen

13. Arnold en Greta van Limburg benoemen Derick Neven tot executeur van de goederen van hun overleden broers Herman, Paul en Johan in Frankrijk en Berry
Nijmegen, september/oktober 1416
Coll. Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen

14. Arnold van Limburg geeft zijn zuster Greta en haar man Derick Neven de beschikking over zijn tot op die datum vastgestelde erfdeel na het overlijden van zijn ouders en broers Paul, Herman en Johan. Van eventueel nog te erven goederen in Frankrijk behoudt hij het recht op een derde deel
Nijmegen, 6 en 7 maart 1417
Coll. Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen

15. Arnold van Limburg gaat in de leer bij de goudsmid Adam van Stockum
Nijmegen, 2 april 1417
Coll. Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen

16. Onbetaalde rekening door Paul en Johan van Limburg van Johan Lauwerts
Nijmegen, 14 augustus 1419
Coll. Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen

Sluit venster