17

17

17
Gelis de Koperslager (vaan) en
Evert Beeldemaker (beschildering)

Windvaan van kasteel Dikke Tinne
Hattem, 1404
Koper met resten van polychromie en vergulding
Coll. Hattem, Voerman Museum

Deze windvaan is een zeldzaam voorbeeld van heraldische daksieraden uit de periode rond 1400 in Gelre. Hij is voor een bodemvondst bovendien uitzonderlijk goed gedocumenteerd. Uit de bewaard gebleven opdracht weten we dat Gelis de Koperslager de twaalf pond zware plaat in 1404 hamerde. De Arnhemse schilder Evert Beeldemaker vergulde de vaan en beschilderde de plaat met het wapen van hertog Reinald IV, dat twee leeuwen vertoont. De contouren hiervan zijn nog altijd zichtbaar.
Ook de vergulding van de plaat is deels bewaard gebleven. Ze is echter losgeraakt van de plaat en afgedrukt in de grond waar de vaan uit is opgegraven.
Deze vaan geeft een indruk van het heraldisch schilderwerk zoals ook Willem en Herman Maelwael dat voor de Gelderse hertog vervaardigden.

Sluit venster