19

20

19-20
Anonieme meesters

Sluitsteen met engel die het wapenschild
Van Heumen draagt
Kraagsteen met grotesk kopje
Nijmegen, laatste kwart 14e eeuw
Kalkzandsteen
Coll. Nijmegen, Museum Het Valkhof

De zwevende engel en het karakteristieke kopje zijn afkomstig uit de kerk van het voormalige Dominicaner klooster in Nijmegen, dat in de late negentiende eeuw werd gesloopt. De gebroeders Van Limburg leefden in een tijd waarin veel bouwactiviteiten plaatsvonden in de stad. Groeiende handel en nijverheid zorgden voor toenemende welvaart. De Dominicaner monniken bouwden hun preekkerk in de Broerstraat, om de hoek van de Burchtstraat waar de zonen van Arnold de Lymborch en Metta Maelwael hun jeugd doorbrachten. Het wapen is van de adellijke familie Van Heumen. Dit geslacht bekleedde belangrijke functies in de stad, zoals burggraaf en richter. Waarschijnlijk heeft de familie de monniken financieel ondersteund bij de bouw van hun kerk.

Sluit venster