22

22

23

22-23
Meester van Maria van Gelre, Passiemeester van Maria van Gelre

Gebedenboek van Maria van Gelre
Hertogin Maria van Gelre in een besloten hof
Keizer Augustus en de Sybille van Tibur
Gelre, circa 1415
Tempera, goud en inkt op perkament
Coll. Berlijn, Staatsbibliothek zu Berlin

Sinds het begin van de zeventiende eeuw (mogelijk al eerder) is dit fraaie handschrift in twee delen gesplitst. Het Berlijnse deel is om conservatorische redenen uit zijn band genomen. Uit dit deel wordt een tweetal losse miniaturen getoond: Maria van Gelre in een besloten hof (vanwege de grote fragiliteit slechts zichtbaar tot 15 oktober) en Augustus en de Sybille van Tibur. De miniatuur die de Gelderse hertogin toont doet in zijn elegante vormen sterk denken aan de figuren in de April-maand in de Très Riches Heures (zie afbeelding). Ook de andere miniatuur, die het visioen van de Romeinse keizer Augustus ten tijde van de geboorte van Christus laat zien, toont verwantschap met het werk van de gebroeders Van Limburg.

Uit schriftelijke bronnen (nrs. 1-16) is bekend dat de gebroeders Van Limburg tussen 1413 en 1415 een aantal malen in Nijmegen waren, juist op het moment dat dit gebedenboek werd verlucht. Bovendien was de opdrachtgeefster, hertogin Maria van Gelre, een nicht van hertog Jean de Berry, de broodheer van de gebroeders. Het Weense deel van het gebedenboek bevat geen miniaturen, maar de opengeslagen codex laat wel de prachtige decoratie zien die we op de tekstpagina's van dit bijzondere handschrift tegenkomen (zie afbeelding).

Sluit venster