25 25
Anonieme meester

Tronende Maria met kind
Maaslands, circa 1380
Eikenhout met polychromie
Coll. Renkum, R.K. Parochie van Onze Lieve
Vrouwe ten Hemelopneming

Deze Maria heeft een grote rol gespeeld in de religieuze beleving van veel gelovigen. Het beeldje was vanaf het ontstaan rond 1380 een geliefd object van verering. De hertogelijke familie van Gelre moedigde deze verering aan. Hertog Reinald IV liet zelfs in Renkum voor augustijner regularissen een klooster rond het beeldje bouwen. In de stichtingsoorkonde van 12 november 1405 liet hij opnemen dat het klooster werd gesticht om de cultus van dit Mariabeeld te bevorderen. Het beeld heeft zijn oude kleurlagen behouden. De kroontjes van Maria en het Christuskind zijn wel oud, maar niet origineel. Dit geldt eveneens voor de lelie op Maria's staf en voor haar halssieraad (zie afbeelding).

Sluit venster