27 27
Anonieme meester

Kop van de apostel Petrus
Gelre, begin 15e eeuw
Zandsteen
Coll. Arnhem, Gemeentemuseum

De apostel Petrus is hier wel zeer expressief uitgebeeld. Gezien de afmetingen moet de kop gehoord hebben bij een groot beeld. De kop werd in 1847 opgegraven bij het Sint-Petrusgasthuis in Arnhem. Wie de maker is en waar deze werkte is onbekend. Mogelijk gaat het om een geïmporteerd beeld uit Lübeck. Daar zijn vergelijkbaar levendige apostelkoppen bewaard gebleven. We kennen uit het hertogdom Gelre rond 1400 maar weinig beeldhouwers; één van de zeldzame vermeldingen betreft 'Arnold de Beeldsnijder', de vader van de gebroeders Van Limburg. Er was echter wel grote behoefte aan beelden voor de kastelen en slotkapellen van de hertogelijke familie van Gelre en de vele kerken in de regio. Import van beelden kwam daarom veelvuldig voor.

Sluit venster