40

40

40

40
Anonieme meester

Maria Magdalena-altaar met beschilderde luiken
Kruisiging met Maria Magdalena, de Heilige Maagd, de evangelist Johannes en Maria Salome
Brabant of Opper-Gelre, circa 1415-1420
Tempera op een gegrondeerd eikenhouten paneel
Coll. Zutphen, Stedelijk Museum (bruikleen van de Nederlands Hervormde Gemeente, Zutphen)

In gesloten toestand toont deze beschilderde altaarkast de - deels beschadigde - voorstelling van Maria Magdalena, die de zojuist verrezen Christus ontmoet. Bij opening van het altaar is er een kruisiging te zien, waarbij de Johannes- en Mariafiguren naast een kruis staan, waarop oorspronkelijk een veelkleurig corpus bevestigd is geweest. Dit is helaas verdwenen. Uit inscripties uit de vijftiende eeuw aan de achterzijde van het retabel (zie afbeelding) valt op te maken dat het altaar in de vijftiende eeuw fungeerde in het klooster Isendoorn in Zutphen. Of het altaar daar ook is ontstaan, is echter de vraag, aangezien andere inscripties verwijzen naar Oostelijk Brabant of mogelijk het nabijgelegen Gelders Overkwartier.

Sluit venster