51 51
Anonieme Meester

Kruisiging met de heilige Antonius, Maria, de evangelist Johannes en de heilige Catharina
Gelre/Nederrijn, circa 1415-1430
Tempera op paneel
Coll. Kranenburg, R.K. kerk van St.-Petrus en St.-Paulus

Op het schilderij wordt de gekruisigde Christus geflankeerd door een viertal heiligen: Antonius, Maria, de geliefde leerling Johannes en Catharina. Verder zien we op de voorgrond geknield de opdrachtgever en opdrachtgeefster van het schilderij. Hun identiteit is helaas onbekend. Het schilderij werd vroeger wel toegeschreven aan Johan Maelwael, de oom van de gebroeders Van Limburg, en tussen 1401 en 1415 gedateerd. Gezien de stijl van deze figuren ligt een datering rond 1425-1430 meer voor de hand, een tijdstip waarop Johan Maelwael al was overleden. Het paneel kan dus niet van zijn hand zijn.

Sluit venster