55

55

55
Anonieme Meester

Kruisigingsgroep van de Ark van de heilige Willibrord
Kleef of Nijmegen, 1388-1390
Gegoten en gedreven verguld zilver
Coll. Emmerik, R.K. parochiekerk St.-Martini

Deze reliekschrijn, deels stammend uit het midden van de elfde eeuw, bevat relieken die door de heilige Willibrord zijn meegebracht. Door kanunnik Wolter Coman werd in 1388 bij testament geld nagelaten om deze reliekhouder te verfraaien met een kruisigingsgroep, alsmede met de sokkelzone met apostelfiguurtjes. Deze toevoegingen werden mogelijk in Nijmegen of Kleef vervaardigd. Op deze reliekhouder zwoeren de hertogen van Gelre bij hun inhuldiging de privileges van de stad te handhaven. Vanaf 1403, toen Emmerik aan Kleef werd overgedragen, werden zij hierin gevolgd door de hertogen van Kleef.

Sluit venster