56 56
Anonieme Meester

Kelk
Rijnland (mogelijk Nijmegen), circa 1425
Deels verguld zilver met sporen van email
Coll. New York, The Metropolitan Museum of Art, Cloisters Collection

Deze kleine, vrij eenvoudig uitgevoerde kelk draagt een inscriptie en een wapenschild die beide verwijzen naar de familie Housteyn, een geslacht van rechters en schepenen uit de regio Kranenburg- Kleef. De opdrachtgevers zijn waarschijnlijk Heynrick en Gryta Housteyn, een rechter en schepen uit Kranenburg en zijn vrouw.
Het ligt voor de hand dat de Housteyns de opdracht voor deze kelk aan edelsmeden in het nabijgelegen Nijmegen gaven. Nijmegen was in deze tijd immers een centrum voor edelsmeedkunst.

Sluit venster