60

61

60-61
Anonieme Meester

De apostelen Petrus en Paulus
Kleef, circa 1390
Eikenhout met afgevlakte rugzijde
Coll. Kleef, R.K. proosdijkerk St.-Maria Tenhemelopneming

De twee beelden van Petrus en Paulus maken deel uit van een cyclus van twaalf apostelen, die oorspronkelijk stonden opgesteld in het retabel van het hoogaltaar in de Stiftskerk van Kleef. Hun nadrukkelijk gotische karakter wijst op Keulse voorbeelden uit het midden van de veertiende eeuw. Toch zijn er ook invloeden uit de Frans-Vlaamse hofkunst aanwijsbaar. Technisch onderzoek van de beelden sluit aan bij een datering rond 1390.

Sluit venster