63

64

64

65

65

67

67

68

63-72
Bedevaartsampullen

Bourgondië, Kartuizerklooster van Champmol
bij Dijon
15e eeuw
Tin-lood
Diverse openbare en particuliere collecties

Deze religieuze souvenirs, veelal in Gelre of andere delen van Nederland gevonden, verbinden ons met de drie gebroeders Van Limburg én met hun oom Johan Maelwael. De pelgrims die deze ampullen kochten namen er heilzaam water in mee naar huis. Dit water was afkomstig van de monumentale fontein in het Kartuizerklooster (Chartreuse) in Champmol bij Dijon. Hertog Filips de Stoute stichtte het klooster kort na 1380. De ampullen vertonen alle het Bourgondische wapen van de hertog.
De fontein in Champmol werd omgeven door lage muurtjes die een kuip vormden. Centraal in deze kuip stond een beeldengroep met profeten (zie afbeelding) en een Kruisiging door de beroemde beeldhouwer Claus Sluter. Johan Maelwael kreeg van hertog Philips de Stoute de eervolle opdracht om de fontein en de beelden te beschilderen en te vergulden. Het gedenkteken wordt ook 'Fons Vitae', levensbron, genoemd. Het staat in een traditie van monumentale kruisbeelden, geplaatst op een veelzijdige sokkel. In verschillende miniaturen in de Belles Heures en de Très Riches Heures lieten de gebroeders Van Limburg zich door dergelijke monumenten inspireren.
Het klooster in Champmol werd een centrum van groot religieus en cultureel belang. Filips de Stoute en zijn opvolgers schonken de monniken kostbare relieken en grote kunstwerken voor het interieur van de kerk. De Bourgondische hertogen lieten zich er eveneens begraven. Door de aflaten die verbonden werden aan deze plaats, werd het nog aantrekkelijker om naar Bourgondië af te reizen. Geen wonder dat de Chartreuse in de late Middeleeuwen een zeer geliefd bedevaartsoord werd.

Sluit venster