89 89
Johan Maelwael (?)

Madonna met kind, engelen en vlinders
Bourgondië, ca. 1410
Tempera op doek
Coll. Berlijn, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie

Dit schilderij is op vele manieren gerelateerd aan het werk van de gebroeders Van Limburg. Mede op basis hiervan is het toegeschreven aan hun oom, de schilder Johan Maelwael. Oorspronkelijk heeft dit schilderij wellicht deel uitgemaakt van een tweeluik. De mogelijke andere vleugel is verloren gegaan. Enkel een tekening ervan is bewaard gebleven (zie afbeelding). Deze toont (in spiegelbeeld) Jan zonder Vrees. Maelwael was vanaf 1405 als hofschilder voor deze Bourgondische hertog werkzaam.
Mogelijk is dit schilderij het oudst bewaard gebleven voorbeeld van een schildering op doek uit de westerse kunstgeschiedenis. Ligt hier een verband met de heraldische schilderkunst die de familie Maelwael voor de Gelderse hertogen op vaandels en banieren uitvoerde?

Sluit venster