93

93

93
Engelen vernietigen het rad De heilige Catharina aan de geselpaal

Les Belles Heures de Jean de Berry
Parijs of Bourges, 1405-1408/09
Tempera, goud en inkt op perkament
Coll. New York, The Metropolitan Museum of Art, Cloisters Collection

Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd door tien dubbelbladen uit de Belles Heures. De gebroeders Van Limburg vervaardigden dit magnifieke getijdenboek tussen 1405 en 1408/09 in opdracht van hun broodheer, Jean de Berry. Het is het enige handschrift dat ze geheel hebben voltooid.
Het Metropolitan Museum of Art te New York, dat het handschrift tegenwoordig bewaard, besloot tot een restauratie van het boek en de vervaardiging van een facsimile-uitgave. Om die reden moest het boek uit zijn band worden genomen en in losse dubbelbladen uiteengehaald. Dit bood de gelegenheid om in deze tentoonstelling voor het eerst- en waarschijnlijk voor lange tijd voor het laatst - zoveel miniaturen van topkwaliteit uit dit werk tegelijk te tonen.

Deze miniaturen stammen uit de eerste grote miniaturencyclus in de Belles Heures, gewijd aan de heilige Catharina. In de eerste miniatuur vernietigen de engelen het rad, waartoe Catharina veroordeeld is, met messen. De engelen zijn tevens uitgerust met praktische klauwhamers. In plaats van de heilige vallen haar beulen ten prooi aan het rad. Twee van hen zijn - hevig bloedend - volledig verstrikt geraakt. De derde, weergegeven in een voor die tijd gedurfd verkort, wordt van het rad afgeworpen.
Rechts wordt de heilige op bevel van keizer Maxentius aan de geselpaal gebonden. Catharina wordt weergegeven volgens het rond 1400 heersende schoonheidsideaal. Met name haar onderlichaam is sterk benadrukt. De heilige lijkt haast zwanger te zijn, al is dat absoluut niet het geval.

Sluit venster