94 94
De verkondiging aan de herders

Les Belles Heures de Jean de Berry
Parijs of Bourges, 1405-1408/09
Tempera, goud en inkt op perkament
Coll. New York, The Metropolitan Museum of Art, Cloisters Collection

Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd door tien dubbelbladen uit de Belles Heures. De gebroeders Van Limburg vervaardigden dit magnifieke getijdenboek tussen 1405 en 1408/09 in opdracht van hun broodheer, Jean de Berry. Het is het enige handschrift dat ze geheel hebben voltooid.
Het Metropolitan Museum of Art te New York, dat het handschrift tegenwoordig bewaard, besloot tot een restauratie van het boek en de vervaardiging van een facsimile-uitgave. Om die reden moest het boek uit zijn band worden genomen en in losse dubbelbladen uiteengehaald. Dit bood de gelegenheid om in deze tentoonstelling voor het eerst- en waarschijnlijk voor lange tijd voor het laatst - zoveel miniaturen van topkwaliteit uit dit werk tegelijk te tonen.

Deze traditionele scène uit het kerstverhaal beeldden de gebroeders af bij de Mariagetijden. In de velden rond Bethlehem, dat op de achtergrond zichtbaar is, kijken twee herders omhoog. Daar melden drie engelen hen de geboorte van de Verlosser met de woorden: 'Eer aan God in den Hoge, en vrede op aarde aan de mensen die hij liefheeft'. Rechts naast de herders klimt een ram tegen een stam omhoog, om bij de groene blaadjes te komen. Ook de bok die zichzelf met zijn achterpoot krabt en de hond links getuigen van het observatievermogen van de broers.

Sluit venster