95

95

95
David door de profeet Natan berispt De vlucht naar Egypte

Les Belles Heures de Jean de Berry
Parijs of Bourges, 1405-1408/09
Tempera, goud en inkt op perkament
Coll. New York, The Metropolitan Museum of Art, Cloisters Collection

Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd door tien dubbelbladen uit de Belles Heures. De gebroeders Van Limburg vervaardigden dit magnifieke getijdenboek tussen 1405 en 1408/09 in opdracht van hun broodheer, Jean de Berry. Het is het enige handschrift dat ze geheel hebben voltooid.
Het Metropolitan Museum of Art te New York, dat het handschrift tegenwoordig bewaard, besloot tot een restauratie van het boek en de vervaardiging van een facsimile-uitgave. Om die reden moest het boek uit zijn band worden genomen en in losse dubbelbladen uiteengehaald. Dit bood de gelegenheid om in deze tentoonstelling voor het eerst- en waarschijnlijk voor lange tijd voor het laatst - zoveel miniaturen van topkwaliteit uit dit werk tegelijk te tonen.

De eerste scène toont hoe de profeet Natan koning David confronteert met zijn zondige gedrag. Deze had immers willens en wetens zijn generaal Uria laten sneuvelen om zijn vrouw Batseba tot zich te kunnen nemen. Geleid door een engel vluchten Maria en Jozef met hun pasgeboren Kind naar Egypte. Maria zit op een ezel en drukt haar Kind tegen zich aan. Jozef kijkt bezorgd achterom. De gebroeders Van Limburg zijn er zeer wel in geslaagd de beklemmende sfeer van het moment uit te drukken. Ook de ezel is een fraai staaltje van het al eerder opgemerkte observatievermogen. De compositie voor deze miniatuur hebben de gebroeders mogelijk overgenomen van een torenretabel (nr. 78).

Sluit venster