97

97

97
La Grande Chartreuse Diocrès verklaart de heilige schrift

Les Belles Heures de Jean de Berry
Parijs of Bourges, 1405-1408/09
Tempera, goud en inkt op perkament
Coll. New York, The Metropolitan Museum of Art, Cloisters Collection

Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd door tien dubbelbladen uit de Belles Heures. De gebroeders Van Limburg vervaardigden dit magnifieke getijdenboek tussen 1405 en 1408/09 in opdracht van hun broodheer, Jean de Berry. Het is het enige handschrift dat ze geheel hebben voltooid.
Het Metropolitan Museum of Art te New York, dat het handschrift tegenwoordig bewaard, besloot tot een restauratie van het boek en de vervaardiging van een facsimile-uitgave. Om die reden moest het boek uit zijn band worden genomen en in losse dubbelbladen uiteengehaald. Dit bood de gelegenheid om in deze tentoonstelling voor het eerst- en waarschijnlijk voor lange tijd voor het laatst - zoveel miniaturen van topkwaliteit uit dit werk tegelijk te tonen.

De verstilde miniatuur toont het moederklooster van de Kartuizerorde, La Grande Chartreuse bij Grenoble. Deze schildering is een voor deze tijd zeldzaam voorbeeld van een bijna zuiver topografisch onderwerp. Hoofdvoorstelling is immers het klooster met de imposante kapel en de voor kartuizerkloosters zo kenmerkende individuele cellen rond een kloostergang. Voor het klooster ligt een meer, dat blijkens de hengelaar en de boten een geliefde visstek is.
In de miniatuur ernaast zien we de theoloog Raymond Diocrès aan het werk achter een imposante katheder. Rondom hem zitten verschillende geleerden en studenten druk te schrijven. De miniatuur vormt daarmee een fraaie illustratie van de schrijfarbeid met de daarbij behorende technische middelen.

Sluit venster