99

99

99
De bewening van Christus De graflegging

Les Belles Heures de Jean de Berry
Parijs of Bourges, 1405-1408/09
Tempera, goud en inkt op perkament
Coll. New York, The Metropolitan Museum of Art, Cloisters Collection

Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd door tien dubbelbladen uit de Belles Heures. De gebroeders Van Limburg vervaardigden dit magnifieke getijdenboek tussen 1405 en 1408/09 in opdracht van hun broodheer, Jean de Berry. Het is het enige handschrift dat ze geheel hebben voltooid.
Het Metropolitan Museum of Art te New York, dat het handschrift tegenwoordig bewaard, besloot tot een restauratie van het boek en de vervaardiging van een facsimile-uitgave. Om die reden moest het boek uit zijn band worden genomen en in losse dubbelbladen uiteengehaald. Dit bood de gelegenheid om in deze tentoonstelling voor het eerst- en waarschijnlijk voor lange tijd voor het laatst - zoveel miniaturen van topkwaliteit uit dit werk tegelijk te tonen.

Het naakte en nog hevig bloedende lichaam van Christus is zojuist van het kruis genomen. Maria, diepbedroefd over de dood van haar Zoon, wordt getroost door Johannes. Deze kan zelf zijn emotie nauwelijks bedwingen, getuige de hand die hij voor z'n ogen legt. Een andere vrouw legt haar hand op het hoofd van Maria. Achter hen trekt een vrouwenfiguur - vermoedelijk Maria Magdalena - zich in een dramatisch gebaar het haar van radeloosheid uit het hoofd. Dit is een motief dat uit de Italiaanse traditie stamt. Hierop volgt de graflegging van het dode lichaam. Maria kust voor de laatste maal de hand van haar zoon ten afscheid. Jozef van Arimathea en Nikodemis, geholpen door een derde persoon die we op de rug zien, leggen het lichaam van Christus in het graf. Opnieuw zien we hier een door verdriet overmande vrouw - vermoedelijk wederom Maria Magdalena - die zich vertwijfeld de haren uit het hoofd trekt.

Sluit venster