100

100

100
De heilige Ursula en de elfduizend maagden
De heilige Franciscus ontvangt de stigmata

Les Belles Heures de Jean de Berry
Parijs of Bourges, 1405-1408/09
Tempera, goud en inkt op perkament
Coll. New York, The Metropolitan Museum of Art, Cloisters Collection

Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd door tien dubbelbladen uit de Belles Heures. De gebroeders Van Limburg vervaardigden dit magnifieke getijdenboek tussen 1405 en 1408/09 in opdracht van hun broodheer, Jean de Berry. Het is het enige handschrift dat ze geheel hebben voltooid.
Het Metropolitan Museum of Art te New York, dat het handschrift tegenwoordig bewaard, besloot tot een restauratie van het boek en de vervaardiging van een facsimile-uitgave. Om die reden moest het boek uit zijn band worden genomen en in losse dubbelbladen uiteengehaald. Dit bood de gelegenheid om in deze tentoonstelling voor het eerst- en waarschijnlijk voor lange tijd voor het laatst - zoveel miniaturen van topkwaliteit uit dit werk tegelijk te tonen.

Het gebed tot de heilige Ursula werd geïllustreerd met het dramatische tafereel van het martelaarschap van de heilige. Ursula werd samen met haar gezellinnen - volgens de legende waren dat er elfduizend - bij Keulen door de Hunnen vermoord, toen ze daar per schip vanuit Rome arriveerden. Bij het aanzicht van de slachting heft één van de maagden op het schip - de heilige Ursula zelf? - in wanhoop haar handen ten hemel.
De belangrijkste gebeurtenis uit het leven van Franciscus was het moment waarop de vijf wonden van Christus in Franciscus' eigen lichaam verschenen. Dat ogenblik gaven de gebroeders weer als illustratie bij het gebed tot deze heilige. In de hemel verschijnt de gekruisigde Christus. Op hetzelfde moment vertonen zich de wonden in handen, voeten en borst, zoals we door een opening in het habijt van de heilige kunnen zien. Een medebroeder, zijn armen gekruist in verbijstering, is getuige van dit wonder.

Sluit venster