101

101

101
Begrafenis van de heilige Hieronymus De heilige Hieronymus bestudeert de heidense filosofen

Les Belles Heures de Jean de Berry
Parijs of Bourges, 1405-1408/09
Tempera, goud en inkt op perkament
Coll. New York, The Metropolitan Museum of Art, Cloisters Collection

Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd door tien dubbelbladen uit de Belles Heures. De gebroeders Van Limburg vervaardigden dit magnifieke getijdenboek tussen 1405 en 1408/09 in opdracht van hun broodheer, Jean de Berry. Het is het enige handschrift dat ze geheel hebben voltooid.
Het Metropolitan Museum of Art te New York, dat het handschrift tegenwoordig bewaard, besloot tot een restauratie van het boek en de vervaardiging van een facsimile-uitgave. Om die reden moest het boek uit zijn band worden genomen en in losse dubbelbladen uiteengehaald. Dit bood de gelegenheid om in deze tentoonstelling voor het eerst- en waarschijnlijk voor lange tijd voor het laatst - zoveel miniaturen van topkwaliteit uit dit werk tegelijk te tonen.

De illustratiecyclus rond Hieronymus in de Belles Heures toont ook de scène die de begrafenis van de heilige in beeld brengt. Op een baar ligt het dode lichaam, met daarachter een stoet van monniken. Intussen beieren de klokken van een nabijgelegen kerk. Vanuit het portaal trekt een stoet van geestelijken uit om het dode lichaam voor de begrafenis op te halen. Bedelaars, waarvan de broers er één met onbedekte schaamte afbeeldden, strekken ondertussen hun hand uit naar de baar, in de hoop door een wonder van hun kwalen genezen te worden.
De andere miniatuur brengt in beeld hoe de kerkvader Hieronymus zich toelegt op de bestudering van het werk van de heidense filosofen. In een gotische collegezaal geeft een geleerde, gezeten achter een katheder, uitleg. Onder zijn aandachtige gehoor herkennen we Hieronymus aan zijn habijt en zijn nimbus. De miniatuur is in bijzonder fraaie, op elkaar afgestemde kleuren weergegeven.

Sluit venster