105 105
Inventaris van Jean de France, hertog van Berry

Parijs, 1416
Inkt op perkament
Coll. Parijs, Bibliothèque Sainte-Geneviève

De bezittingen die Jean, hertog van Berry, na zijn overlijden op 15 juni 1416 naliet, werden genoteerd in een uitgebreide inventaris. Nummer 1164 in deze inventaris vermeldt: 'Item, en une layette plusieurs cayers d'unes très riches Heures, que faisoient Paul et ses frères, très richement historiez et enluminez' (Eveneens, in een cassette, meerdere katernen van een zeer rijk getijdenboek, dat Paul en zijn broers maakten, zeer rijk gehistorieerd en verlucht). Deze vermelding slaat, zoals tegenwoordig algemeen wordt geaccepteerd, op handschrift 65 in het Musée Condé te Chantilly, het hoofdwerk van de gebroeders Van Limburg. Naar deze vermelding staat het handschrift tegenwoordig bekend als de Très Riches Heures. Dit document is dus als het ware de 'adelsbrief' voor het handschrift in Chantilly.

Sluit venster