Perkament

Perkament is bewerkte dierenhuid en werd in de Middeleeuwen op grote schaal gebruikt als schrijfmateriaal. Om perkament te maken dienen de huiden van kalveren, geiten of schapen eerst in water te worden geweekt en gespoeld. Vervolgens worden ze in een kalkbad gelegd, waar ze een aantal dagen weken om de haren los te maken. De haren worden vervolgens afgeschraapt en de huid weer terug in het kalkbad gelegd en opnieuw gespoeld. Uiteindelijk, na ongeveer een week, wordt de huid uit het bad gehaald en op een houten frame gespannen met behulp van touwen, op spanning gezet met houten pennen. Als de huid droog is wordt ze afgeschaafd met behulp van een halvemaanvormig mes en opgeschuurd met puimsteen en zo nodig bestoven met krijt. Hierna is het perkament klaar voor gebruik.

Sluit venster